Mocht u nog vragen hebben kijk dan eerst eens of u uw antwoord hier kunt vinden. Zo niet, neem dan gerust contact met ons op.

Heb ik een verwijzing nodig van een arts?

Nee, niet meer. Nu geldt namelijk de wet Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Deze wet zorgt ervoor dat u zonder verwijzing van uw huisarts of specialist een afspraak met de fysiotherapeut kunt maken. Hebt u een klacht betreffende een chronische indicatie, dan is een verwijzing wel verplicht! Bovenstaande neemt echter niet weg, dat u alsnog via uw huisarts een verwijzing mag halen, maar het hoeft niet meer.

Hoe kan ik een afspraak maken, wijzigen of afzeggen?

Een afspraak maken, wijziging of afzeggen kunt u op de volgende wijze doen:

·       Telefonisch: Arnhem: 026-8700132 / 06-43516335 Beuningen: 06-22744376 Heesch: 06-22744376 Via e-mail: info@fysiotherapiemovendo.nl of info@osteopathiemovendo.nl

Hoe lang duurt een behandeling?

Een reguliere behandeling duurt 30 minuten. Mocht hiervan worden afgeweken, dan zal dit met u worden besproken.

Hoe verloopt de eerste afspraak en wat moet ik meenemen?

U kunt plaatsnemen in de wachtkamer of bij de balie op de betreffende locatie, zonder dat u zich hoeft te melden. De fysiotherapeut zal u vervolgens komen ophalen. Indien de deur van de behandelkamer open staat mag u binnenwandelen.

Als u in het bezit bent van een verwijzing van een behandelend arts, dan verzoeken wij u de verwijzing af te geven aan de behandelend therapeut. Ook moet u een identificatiebewijs meenemen. Wij verzoeken u een handdoek mee te nemen naar de praktijk.

Een eerste afspraak bestaat uit:

Intake (anamnese) 

Uw eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek en een bewegingsonderzoek. Eventueel volgt er een kortdurende behandeling. Het intake gesprek bestaat doorgaans uit het registreren van uw persoonsgegevens en het aanmaken van uw persoonlijk dossier. Uit het intake gesprek volgt een inventarisatie van uw klachten. Uiteraard wordt rekening gehouden met uw hulpvraag. Volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen worden uw gegevens geregistreerd in een fysiotherapeutisch behandeldossier.

Onderzoek 

Doel van het onderzoek is de relatie te leggen tussen de uit het intake gesprek verkregen informatie en de resultaten van het lichamelijke onderzoek. Dit heeft tot doel een gericht behandelplan op te kunnen stellen. Indien mogelijk wordt er een uitspraak gedaan over de oorzaak van uw klachten. Wij vertellen aan het eind van het onderzoek wat u van ons kan en mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten. In samenspraak met u wordt een behandelplan gemaakt waarin uw wensen en behoeften centraal staan.

Hoe worden de behandelingen bij mijn zorgverzekeraar gedeclareerd?

Wij declareren de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar bij gecontracteerde zorgverzekeraars. Wanneer we geen contract hebben met de zorgverzekeraar of een afwijzing krijgen van de zorgverzekeraar zullen we u een factuur sturen.

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de afgenomen zorg. Over het algemeen wordt fysiotherapie echter vergoed uit de door u afgesloten aanvullende zorgverzekeringen.

Kijkt u vooraf na hoeveel behandelingen uw aanvullende verzekering vergoedt. In het algemeen vergoeden verzekeraars een aantal behandelingen per kalenderjaar. Eerdere behandelsessies in hetzelfde jaar tellen dus ook mee.

Ik ben niet in staat om op de praktijk te komen maar heb wel fysiotherapeutische behandeling nodig, wat nu?

Wilt u behandelingen aan huis omdat u bijvoorbeeld net bent ontslagen uit het ziekenhuis of omdat u zelf niet in staat bent om op de praktijk te komen? Dan komt één van onze therapeuten aan huis. U heeft hiervoor afhankelijk van uw zorgverzekeraar wel of geen verwijzing van een arts nodig. Check dit met uw zorgverzekeraar.

Mag ik zelf bepalen door wie ik behandeld wil worden?

Als u voorkeur heeft voor een behandeling door een therapeut, dan kunt u dit kenbaar maken aan ons. Wij zullen dan rekening houden met uw wensen.

Wat is een chronische indicatie?

De overheid heeft een lijst samengesteld met zogenaamde chronische indicaties. Het betreft een lijst met aandoeningen waarbij de vergoeding voor fysiotherapie grotendeels vanuit de basisverzekering geregeld wordt. Er is voor deze vergoeding een verwijzing door een arts of specialist nodig. Op de verwijzing voor de fysiotherapeut vermeldt de arts of specialist uw aandoening. Alleen wanneer deze aandoening voorkomt op de lijst (de zogenaamde ‘lijst chronische aandoeningen’) is er sprake van een chronische indicatie..

Als je een chronische aandoening hebt, dan kan het zijn dat je fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling wel uit de basisverzekering vergoed krijgt. Maar dit geldt niet voor alle chronische aandoeningen. Reuma, een chronische ziekte, valt bijvoorbeeld niet onder deze regeling. Hier lees je welke chronische aandoeningen wel op de lijst staan: https://zorgvergoeding.com/pag... Om zeker te weten dat je in aanmerking komt voor een vergoeding uit de basisverzekering is het verstandig dit eerst met je zorgverzekeraar te bespreken. Ook de fysiotherapeut is met deze lijst bekend en kan je meer informatie geven. Als je een chronische aandoening hebt die op de lijst staat, moet je voor vergoeding van de eerste 20 behandelingen wel een aanvullende verzekering afsluiten. Daarna hoeft dat niet meer, dan wordt fysiotherapie vergoed uit de basis (let wel op de maximale behandelduur). Ook als je wisselt van zorgverzekeraar.

Worden de behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar?

volwassenen

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract.

In de meeste gevallen wordt uw behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar mits u een aanvullende verzekering heeft. Fysiotherapie bij volwassenen wordt namelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen of het maximale bedrag dat u vergoed krijgt wisselt per verzekeraar en per polis. Wij raden u aan dit voor uw eerste afspraak te controleren. In sommige gevallen, bijvoorbeeld na een operatie of bij een chronische aandoening, kan fysiotherapie vanaf de 21e behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Alléén voor vergoeding vanuit de basisverzekering, dus vanaf 21e behandeling bij een chronische aandoening, geldt het eigen risico.

 

kinderen

Kinderen hebben standaard recht op 2 x 9 behandelingen (in totaal dus 18 behandelingen) per jaar vanuit de basisverzekering. Daarna kunnen eventueel nog een aantal behandelingen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen of het maximale bedrag is ook hier afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polis.  In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een chronische indicatie, heeft het kind recht op volledige vergoeding vanuit de basisverzekering. Voor kinderen geldt geen eigen risico.

 

Alléén bij behandeling aan huis of bij een chronische indicatie is een verwijzing van de arts (specialist of huisarts) noodzakelijk. In alle andere gevallen kan ook zonder verwijzing worden behandeld.

 

Indien u niet verzekerd bent of de maximale vergoeding is overschreden gelden de onderstaande tarieven.

 

Zitting fysiotherapie

(indien niet verzekerd voor fysiotherapie)

€ 35,00

Zitting kinderfysiotherapie

€ 47,50

Zitting manuele therapie

€ 42,00

Toeslag fysiotherapeutische behandeling aan huis

€ 15,00

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

€ 47,50

Meer gecompliceerd, tijdrovend rapport

€ 52,50

Instructie / overleg ouders van kind

€ 30,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met rapportage (alleen op medische indicatie)

€ 65,50

Telefonische zitting

€ 13,00

Screening

€ 17,50

Intake en onderzoek na screening

€ 37,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 42,50

Niet nagekomen afspraak

100%

Hulpmiddelen en verbandmiddelen

kostprijs


Zijn er kosten aan verbonden als ik een afspraak afzeg of niet op de afspraak verschijn?

Afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders zullen er kosten in rekening worden gebracht. Er zullen ook kosten in rekening worden gebracht als je niet op de afspraak verschijnt.

Wilt u ook van uw pijn af? Stuur een bericht om een afspraak te maken