Lees hier alles over de werkwijze van Movendo, praktijk voor osteopathie en fysiotherapie

Klachtenanalyse & eerste behandeling

Klachtenanalyse & eerste behandeling

Bij de eerste afspraak (de intake) zal middels een aantal vragen (de anamnese) de aard en ontstaanswijze van de klacht worden achterhaald. Er zal worden beoordeeld welke factoren verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de klacht en welke eventueel het herstel belemmeren. Ook dingen uit het verleden zoals operaties of trauma’s die lang geleden gebeurd zijn kunnen invloed uitoefenen op het lichamelijk functioneren van nu.

Aan de hand van de informatie uit het vraaggesprek zal vervolgens gestart worden met het lichamelijk onderzoek.  Vaak bestaat dit uit een bewegingsonderzoek en een aantal specifieke testen.

Wij zien iedere cliënt en elke klacht als uniek. De ene persoon herstelt namelijk sneller dan de ander en daar kunnen vele oorzaken aan ten grondslag liggen. Door onze uitgebreide expertise en onderlinge samenwerking tussen fysiotherapeut, manueel therapeut en osteopaat zijn wij goed in staat deze oorzaken te achterhalen en voor elke cliënt de juiste behandeling in te zetten.

Behandelplan

Behandelplan

Na het lichamelijk onderzoek stelt de therapeut een aantal waarschijnlijkheidsdiagnoses op en maakt hij een behandelplan hiervoor.

De therapeut zal u op een eenvoudige manier duidelijk proberen te maken waar de klacht vandaan komt, welke factoren er van invloed zijn op het in standhouden en/of verbeteren van het lichamelijk functioneren. Dit vinden wij erg belangrijk omdat voor herstel een goed inzicht nodig is in wat u het beste wel en niet kunt doen.

Daarna zal de therapeut een plan van aanpak voorstellen en u adviseren wat op dat moment te doen om het herstel te bevorderen.

Het kan voorkomen dat de therapeut u adviseert naar een collega te gaan omdat deze meer gespecialiseerd is uw klacht. Wij proberen u de best mogelijke behandeling te geven.

Wij streven ernaar in de eerste afspraak ook altijd een klein stukje behandeling uit te voeren om u zo snel mogelijk van uw klachten af te helpen. Dit lukt echter niet altijd. Soms hebben we de eerste afspraak alleen al nodig om een gedegen intake en onderzoek te doen.

Bijsturen

Bijsturen

De therapeut zal bij iedere vervolgafspraak vragen hoe het met u gaat en of er iets veranderd is in de klachten waarvoor u komt.

Indien nodig zal de therapeut het behandelplan bijsturen.

In de meeste gevallen zal de behandeling binnen vier tot zes keer effect hebben op uw functioneren.

Uw doel bereiken

Uw doel bereiken

Wij streven ernaar u zo snel mogelijk van uw klachten af te helpen. Soms is dat niet geheel mogelijk.

De therapeut zal dan met u bespreken wat het hoogst haalbare doel is.

Samen met u houden we in de gaten of het doel bereikt wordt.

Als u tevreden bent met het resultaat kan het behandeltraject worden afgesloten. Mocht het doel niet worden bereikt en is er volgens de therapeut een afwijkend beloop dan kan de therapeut u adviseren naar een andere behandelaar te gaan of terugverwijzen naar de huisarts.

Bij een terugverwijzing naar de huisarts of specialist zal de therapeut in de meeste gevallen een begeleidend briefje aan u meegeven of versturen.

Madelon is de beste fysio, ze is altijd vrolijk en lief en weet altijd de pijntjes weg te werken. Ze weet het probleem onmiddellijk op te lossen. Ze probeert je echt 100% te helpen tot je dus ook weer 100% beter bent. Afspraken maken gaat soepel en snel.

Mevrouw Aliu, 42 jaar uit Beuningen

Wilt u ook van uw pijn af? Stuur een bericht om een afspraak te maken